Swimming Club

Head: Xie Yingqiu   blseasky@yahoo.com

Activity Schedule: Every Friday 6:00pm-8:00pm , UMBC Swimming Pool

Member: kexin xu, wenjing wen,  bojie dai, hua wei